امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.


دسته‌ها

زایمان

جزئیات

بارداری

جزئیات

نی نی

جزئیات

خانواده

جزئیات

سلامت

جزئیات

آرایش

جزئیات

سرگرمی

جزئیات