امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.


رسوم عجیب ازدواج در کشورهای مختلف

جزئیات
توسط خانواده
دنیا پر است از آدماهی مختلف با عقاید رسوم مختلف در این ویدئوی عروسی رسوم عجیب غر...

تفاوت های جالب زن و مرد

جزئیات
توسط خانواده
زنان و مردان نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از نظر روحی نیز باهم متفاوتند ، اما برخی...