آموزش آرایش صورت

جزئیات
توسط آرایش, آرایش
آموزش آرایش صورت به روش گریمی برای کوچکتر کردن صورت به صورت حرفه ای

آموزش کشیدن صحیح رژ لب

جزئیات
توسط آرایش
آموزش آرایش و نحوه صحیح کشیدن رژ لب به صورت قدم به قدم

آموزش خط چشم

جزئیات
توسط آرایش, آرایش
آموزش خط چشم به صورت حرفه ای و مرحله به مرحله