امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.


وقتی نی نی لپ آبجی رو می خوره

جزئیات
توسط نی نی
وقتی نی نی لپ آبجی رو می خوره

کاملترین فیلم آموزش ماساژ نوزاد

جزئیات
توسط نی نی
ماساژ نوزاد فعالیتی است که در طی آن، والدین با استفاده از انواع روغن های ماساژ ی...

تفاوت نوزاد دو ماهه سالم و نوزاد غیرطبیع...

جزئیات
توسط نی نی
تفاوت نوزاد دو ماهه سالم و نوزاد غیرطبیعی

آموزش راحترین راه حمام کردن نوزاد

جزئیات
توسط نی نی , نی نی
آموزش راحترین راه حمام کردن نوزاد

آموزش چهاردست و پا رفتن به نی نی

جزئیات
توسط نی نی
آموزش چهاردست و پا رفتن به نی نی

کارهایی که خردسال باید انجام دهد

جزئیات
توسط نی نی
کارهایی که خردسال باید انجام دهد

تمرین راه رفتن نی نی

جزئیات
توسط نی نی
تمرین راه رفتن نی نی

قدم های اول نی نی و شوق مادر و پدر

جزئیات
توسط نی نی
قدم های اول نی نی و شوق مادر و پدر