امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.


آموزش زایمان طبیعی با وسیله کمک کننده

جزئیات
توسط زایمان
پنس و ساکشن ابزارهای زایمان کمک شده چه هستند؟ پنس و ساکشن ابزاری هستند که برای ز...

تمرین ماما برای زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
این فیلم اقدامات قبل از شروع زایمان طبیعی را نشان میدهد. مراحل مقدماتی روند زایم...

فیلم خروج جفت در زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
حالا که نوزاد شما پا به این دنیا گذاشته است، مرحله سوم و آخرین مرحله از زایمان ط...

کامل ترین فیلم زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
میتوان ادعا کرد این فیلم زایمان طبیعی میتواند کامل ترین ویدئوی آموزشی زایمان طبی...

فیلم خارج کردن نوزاد از واژن در زایمان ط...

جزئیات
توسط زایمان
در این فیلم زایمان طبیعی میبینید که چگونه نوزاد را از کانال زایمان رد میکنند و ا...

فیلم شبیه سازی زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
در این فیلم شبیه سازی زایمان طبیعی، مانند یک زایمان واقعی خون از واژن مانکن خارج...

فیلم تمرین زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
در این فیلم زایمان طبیعی خواهید دید که چگونه مادر را قبل از زایمان طبیعی آماده م...

آماده سازی مادر برای زایمان طبیعی

جزئیات
توسط زایمان
در این ویدئو خواهید دید که چگونه دانشجویان پزشکی مادر را برای زایمان طبیعی آماده...