من نی نی نالاحتم

من نی نی نالاحتم

مامانم لفته مهمونی منو با خودش نبلده خیلی نالاحتم :(...

نی نی خوابالووو

نی نی خوابالووو

من نی نی خوابالو هشتم و خوابیدن و خییییییلی دوشت دالم ...

من نی نی صورتیم

من نی نی صورتیم

چقدرررر نازه این دختر خانم خوش به حال مامانش ، کیا دخترشون ا...

من نی نی پروانه ام

من نی نی پروانه ام

واشه تفلدم حاضر سدم عروشکم حاضره پس کجاشت این مهمونااااااااا...

تازه از حموم دراومدم

تازه از حموم دراومدم

واااااااااای دختر خاله بیتا اومده باید ژوووود حاضر سم ...

من نی نی وروجکم

من نی نی وروجکم

دالم با دوشتم بازی میکنم اسم دوشتم آقا خرسه است ...

دالم آهنگ گوش میدم

دالم آهنگ گوش میدم

اااااااا این آهنگو دوشت ندالم مامااااااااااااااان بیا عوضس ک...

من نی نی فتوژنیکم

من نی نی فتوژنیکم

مامانم اژم دم به دیقه عکش میگیله میگه دختر گلم فتوژنیکه :)...

دایی ژوون سبیل دژاسته

دایی ژوون سبیل دژاسته

دایی ژوون سبیل دژاسته خییییییلی خنده دار سده ،خودمو به ژوور ...

نی نی منتظر

نی نی منتظر

دو شاعته مامانم لفته حاضرسه بلیم بیلون، برنگسته خشته سدم ...

من و عینک جدیدم

من و عینک جدیدم

این عینک رو از شمال خلیدم هوشجل سدم؟...

دالم اعتلاف میگیرم

دالم اعتلاف میگیرم

راستسو بگو لباشامو کجا دزاستی؟

    بارگزاری ادامه مطالب