وقتی خانمی هوس بازار میزنه به سرش

وقتی خانمی هوس بازار میزنه به سرش

آقایی برات قهوه درست کردم تا قوی شی .... بازم خانمی میخواد خ...

وقتی شارژ گوشی تموم میشه !

وقتی شارژ گوشی تموم میشه !

زنگ خطر برای آقایی خدا به دادش برسه :)...

تفاوت دوست عادی با دوست صمیمی

تفاوت دوست عادی با دوست صمیمی

واقعا چرا اینطوریه؟؟؟

باید واسه آقامون خوشگل کنم

باید واسه آقامون خوشگل کنم

آقومون میگه حق ندارم با آرایش بیرون برم ...

وقتی خانمی آقایی رو میدوزده

وقتی خانمی آقایی رو میدوزده

آخ ژووون این مرد رویاهامه همون آقایی سوار بر اسب سفید، ماله ...

آقامون میگه که خیلی عاشق کیف ام

آقامون میگه که خیلی عاشق کیف ام

جوووووووووون چه کیفی من اینو میخوام شده آقاهه رو میکشمش تا ا...

وقتی آقایی ظرفا رو میشوره

وقتی آقایی ظرفا رو میشوره

چی فکر کردیم و چی شد !

عشق یعنی مال هم باشی

عشق یعنی مال هم باشی

خانمی مال منی باشه؟ ووووووش آقایی شما هم ماله منی باشه‌؟...

عشق یعنی بهترین اتفاق زندگی

عشق یعنی بهترین اتفاق زندگی

خانومی میدونی که دنیا دیگه مثل تو نداره ... بله آقایی معلومه...

زنگ خطر برای آقایی!

زنگ خطر برای آقایی!

یه زمانی هست که هر ماه برای آقایی تکرار میشه که زنگ خطر برای...

عادت بدی که آقایی داره !

عادت بدی که آقایی داره !

من یه عادت بدی که دارم اینکه که هی میرم دم یخچال رو درش رو ب...

    بارگزاری ادامه مطالب