امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل شینیون بسته عروس

مدل شینیون بسته عروس

از این مدل شینیون خارجیا بیشتر استفاده میکنن ،آرایششم خوبه منتهی ابروهاش خییلی پره کمی نازکتر بود بهتر بود مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب