امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل آرایش عروس

مدل آرایش عروس

به مدل آرایش این عروس خانم چند امتیاز میدین؟

    بارگزاری دیگر مطالب