امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل آرایش عروس

مدل آرایش عروس

خییلی خوشگله این عروس خانم ، برای داشتن آرایشی زیبا در درجه اول باید زمینه قیافه استاندارد و خوشگل باشه و در درجه دوم آرایشگری ماهر آرایشش رو انجام بده قبول دارین؟