امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی با طرح هایی دانتلی

مدل مانتوی با طرح هایی دانتلی

اینطور که پیداست تیکه دوزی دانتل بر روی مانتو ها خیلی طرفدار داره ، طرفداراش لایک کنن ببینیم چند نفرن؟