امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

خانم ورزشکار با مدل مانتوی اسپرت

خانم ورزشکار با مدل مانتوی اسپرت

هر کی ورزشکاره بجنبه که این مدل راست کار خودشونه منتهی بهتره از این کفشا موقع ورزش استفاده نکنین :)