امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی بلند

مدل مانتوی بلند

کدوم یک از پارچه های تصویررو برای مانتو میپسندین؟

    بارگزاری دیگر مطالب