امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی گل گلی

مدل مانتوی گل گلی

به نظرتون بیشتر از مانتو شبیه تن پوش حمام نیست؟

    بارگزاری دیگر مطالب