امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

در مدل این مانتو از پارچه چرمی هم استفاده شده، شما هم دوست دارین تو مانتو از ظار ه چرمی استفاده بشه؟