امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

در مدل این مانتو از پارچه چرمی هم استفاده شده، شما هم دوست دارین تو مانتو از ظار ه چرمی استفاده بشه؟

    بارگزاری دیگر مطالب