امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی جلو باز

مدل مانتوی جلو باز

این مانتو مدلش به طوریه که از وسط یه زیب داره که میتونین هم به صورت مانتو و هم به صورت کت ازش استفاده کنین ، دوستش دارین؟