امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

مدل مانتوی انگلیسی

مدل مانتوی انگلیسی

این مدل مانتو به دلیل طراحی که داره شبیه به لباس های درجه دارای انگلیسی شده مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب