امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی روبان دوزی شده

مدل مانتوی روبان دوزی شده

روی این مانتو روبان دوزی شده و یا پارچه ای که ازش استفاده شده از قبل روبان دوزی شده بوده ، از روشم برای گلهای مانتو منجوق کار کردن خوشگل شده من که خوشم اومد شما رو نمیدونم ؟