امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی گلدوزی شده

مدل مانتوی گلدوزی شده

اگه خیاطی بلندین و دوست دارین مانتویی طرحدار بدوزین ولی پارچه ای که دارین بدون طرحه بهترین کار گلدوزی کردن روی پارچه است ، درست مانند مدل بالا میبینین چقدر شیک دیده میشه ؟