امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی اسپرت دو تیکه

مدل مانتوی اسپرت دو تیکه

اینم یه مدل مانتوی خاص با یه مدل خاصه که از روی مانتو یه کت مانندی داره هم میتونی اونو بپوشی هم نپوشی ولی وقتی پوشیده میشه خیلی زیبا دیده میشه ، قبول دارین؟