امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی اسپرت شیک

مدل مانتوی اسپرت شیک

تو این مانتو ا زدو رنگ پارچه استفاده شده که رنگشاش خیلی به هم میاد ، پس یادتون باشه اگه دوست دارین از این مدل مانتو ها بدوزین حتما رنگ هایی رو انتخاب کنین که با هم مچ باشن :)