امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی مجلسی شیک

مدل مانتوی مجلسی شیک

اینم یه مانتوی مجلسی و شیکه که به صورت جلو بازه ولی شما اگه دوست داشتین میتونین براش خودتون دکمه بدوزین ، با کدوم راحتترین با دکمه یا بدون دکمه؟