امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی اسپورت

مدل مانتوی اسپورت

چه مدل مانتوی شیکی مخصوصا اون روبان هایی که گرد کرده و مثل دکمه زیر هم دوخته شده خیییلی شیک دیده میشه قبول دارین؟