امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی وروجکم

من نی نی وروجکم

دالم با دوشتم بازی میکنم اسم دوشتم آقا خرسه است

    بارگزاری دیگر مطالب