امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

من نی نی فتوژنیکم

من نی نی فتوژنیکم

مامانم اژم دم به دیقه عکش میگیله میگه دختر گلم فتوژنیکه :)

    بارگزاری دیگر مطالب