امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

دالم شنا یاد میگیلم

دالم شنا یاد میگیلم

من خیییلییی دوشت دالم شنا یاد بگیلم مامانم هم بهم یاد میده

    بارگزاری دیگر مطالب