امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

دارم از خواهر کوچولوم مراقبت میکنم

دارم از خواهر کوچولوم مراقبت میکنم

مامانم گفته مراقب خواهلت باس منم ملاقبسم ، خیییلی شیطونه هی میخواد در بره

    بارگزاری دیگر مطالب