امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل مانتوی اسپورت

مدل مانتوی اسپورت

اگه خیاطی بلدین پیشنهاد میکنم این مانتو رو برا خودتون بدوزین اگه هم بلد نیستین خوب بهتره یه فکری کنین چون که این مدل رو نمیخوام از دست بدین