امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

آموزش گام به گام تخم مرغ آبپز فشن - آشپزی مامانم

آموزش گام به گام تخم مرغ آبپز فشن - آشپزی مامانم

تو عکس قبلی شکایت از مدل تکراری نیمروی بدبخت کردیم ، اینم یه تیپه دیگه که می تونین به نیمرو بدین ، بابا همه فشن شدن این تخم مرغ چه گناهی داره ساده بگرده.آشپزی مامانم