امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

مدل |پالتوی کوتاه یقه دار

مدل |پالتوی کوتاه یقه دار

دوست داشتین یکی از اینا داشتین؟

    بارگزاری دیگر مطالب