امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

اندازه نوزاد رو بعد زایمان اینطوری می گیرن

بعد از اینکه نوزاد به دنیا اومد نوزاد رو وزن میکنن و ادندازه هاشو میگیرن بعدم لباس تنش میکنن و میارن پیش مامانیش نگاه کن این لحظات شیرین رو...

    بارگزاری دیگر مطالب