رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

مدل مانتوی راه دار عمودی

مدل مانتوی راه دار عمودی

خانم هایی که قدشون کوتاهه و دوست دارن بلندتر دیده شن میتونن از این مدل مانتو استفاده کنن چون لباس هایی که طرح راه دار عمودی دارن قدش رو بلندتر نشون میدن :)