امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

مدل مانتوی اسپرت گلدار

مدل مانتوی اسپرت گلدار

به نظر من با این مدل مانتو بهتر بود یه شال تک رنگ سر میکرد چون مانتو به حد کافی طرح داره مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب