امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

نی نی ژبون دلاژم

نی نی ژبون دلاژم

مامانم دفته هل کی ژبونشو بیلون بذاله بهش میگن بی ادب ، یعنی الان من بی ادبم؟