امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

منووو بلق درفتهههه مامااان نی نیت لفت

لفته بودم لواشکی گوشی مامان لو بردالم باهاش بازی تنم ، دیدم به دو تا سولاخ وصل سده من وخواشتم مثل گوشی مامانی قوی بسم اندشتمو تردم توس منو گلفت موهامو اینطولی کلد ، الان مامانی نی نیشو ببینه دعوام میتونه؟؟؟؟