امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

من یه نی نی مارک دارم

من یه نی نی مارک دارم

تا حالا نی نی مارکدار دیده بودین؟ اونم با مارک بوس مامانی. من دالم میلم بلا مامانم بادکنک بیالم لا لا لا لا ، من مامانمو دوش دالم لا لا لاااا لاااا