رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

من یه نی نی مارک دارم

من یه نی نی مارک دارم

تا حالا نی نی مارکدار دیده بودین؟ اونم با مارک بوس مامانی. من دالم میلم بلا مامانم بادکنک بیالم لا لا لا لا ، من مامانمو دوش دالم لا لا لاااا لاااا