امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

مدل مانتوی بلند

مدل مانتوی بلند

من یکم تو مدل این مانتو موندم ، سردرنیورم اون طرح پایین مانتوست یا دامنی که پوشیده؟؟؟ هر چی هست با رنگ شالش که ست کرده خیلی شیک دیده میشه مگه نه؟

    بارگزاری دیگر مطالب