فیلم سزارین واقعی

فیلم سزارین واقعی

لحظه به دنیا اومدن نوزاد با روش سزارین ، این لحظه بهترین لحظ...

فیلم خروج نوزاد از لگن در زایمان طبیعی

فیلم خروج نوزاد از لگن در زایمان طبیعی

این فیلم جالب چگونگی خروج نوزاد از لگن مادر در حین زایمان طب...

فیلم حرکت جنین در ماه آخر بارداری

فیلم حرکت جنین در ماه آخر بارداری

این فیلم فوق العادس نگاه کنین جنین تو شکم مادرش چطور تکون می...

حرف زدن نی نی تو شکم مامانی

حرف زدن نی نی تو شکم مامانی

مامانی گوش کن من دارم باهات حرف میزنم، من صدای تو و بابایی ر...

فیلم نی نی آفریقایی بامزه

فیلم نی نی آفریقایی بامزه

به خاطر اینکه پوستم سیاهه بد نگام نکنین من خیلی نی نی بامزه ...

فیلم دعوای جالب دو نی نی سر پستونک

فیلم دعوای جالب دو نی نی سر پستونک

نگاشون توروخدا چقد بامزه از دهن همدیگه پستونک رو میگیرین، ای...

فیلم سزارین به سبک زایمان طبیعی

فیلم سزارین به سبک زایمان طبیعی

فیلم سزارین واقعی و به دنیا اومدن نی نی کوچولو، نظرتون دربار...

    بارگزاری ادامه مطالب