امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

فیلم زایمان طبیعی واقعی

لحظه تولد نوزاد در زایمان طبیعی ، این فیلم یه زایمان طبیعی واقعیه البته فقط لحظات آخرش که دیگه بچه میاد

  • من ازدواج کردم شوهرم بچه میخواد نمی دونم چیکار کنم

  • من عاشق نی نی ام و حس خوبیه شیر دادن به نی نی ات

  • من هم ازدواج کردم زایمان طبیعی خیلی سخت یود

  • من هم ازدواج کردم زایمان طبیعی خیلی سخت بود واقعه سخته

  • منم میخوام زایمان طبیعی بکنم ولی به شدت میترسم خدا به دادم برسه شماهم دعاکنید

  • به نظرتون زایمان طبیعی خیلی سخته

  • ب نظرتون زایمان طبیعی سخته یا سزارین؟