فیلم زایمان طبیعی واقعی

لحظه تولد نوزاد در زایمان طبیعی ، این فیلم یه زایمان طبیعی واقعیه البته فقط لحظات آخرش که دیگه بچه میاد

  • من خیلی میترسم موقعی که بخیه میزنن

  • من تازه دیابت بارداری هم دارم دکتر گفته باید موقع زایمان مکروه کنی

  • بعد من تو گوگل زدم تو یه فیلم نشان داده بود که زنه مکروه کردن و دست و پاش رو محکم نگه داشته بودن و اون یکی هم جای دستشویش رو نگه داشته بودن بعد زنه به زور جیغ میزد که بچه به دنیا امد

  • کسی دیابت بارداری داره که تو زایمان چیکارت میکنن

  • من ک هیچ وقت بچه نمیارم

  • وای خیلی بده ?