امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

فقط نگاش کن همین

ای خدا خدا خدا آخه من چیکار کنم ، عاشق این حوله نی نی ام مخصوصا سفیدش ، دلم ضعف رفت

    بارگزاری دیگر مطالب