امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

فیلم حضور پدر در اتاق زایمان

حضور همسر مادر باردار در اتاق زایمان باعث آرامش مادر میشه و اینکه پدر با دیدن صحنه زایمان بیشتر قدر مادر خودش و همسرشو می دونه

  • توی کدوم بیمارستانهای تهران این اجازه رو میدن ؟ چطوری باید اقدام کرد که همسر در زمان زایمان حضور داشته باشه ؟

  • کاش توهمه بیمارستانها این اجازه ورودشوهرروبدن واقعاباعث دلگرمی وآراماش مادرمیشه

  • کاش شوهرهابیان اتاق زایمان بفهمن خانمشون چه عذابی میکشه

    بارگزاری دیگر مطالب