امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

فیلم حضور پدر در اتاق زایمان

حضور همسر مادر باردار در اتاق زایمان باعث آرامش مادر میشه و اینکه پدر با دیدن صحنه زایمان بیشتر قدر مادر خودش و همسرشو می دونه

  • توی کدوم بیمارستانهای تهران این اجازه رو میدن ؟ چطوری باید اقدام کرد که همسر در زمان زایمان حضور داشته باشه ؟

    بارگزاری دیگر مطالب