امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.

پوشاندن لباس نوزاد بعد از زایمان

بعد از زایمان نوزاد رو میشورن و لباساشو تنش میکنن امیدوارم از دیدن این لحظه شیرین لذت ببرین