امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

حرف زدن نی نی تو شکم مامانی

مامانی گوش کن من دارم باهات حرف میزنم، من صدای تو و بابایی رو میشنوم و شما رو می شناسم، مامانی منو جاهایی که صدای بلند بلند میاد نبر آخه من می ترسم ...

    بارگزاری دیگر مطالب