امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

فیلم دعوای جالب دو نی نی سر پستونک

نگاشون توروخدا چقد بامزه از دهن همدیگه پستونک رو میگیرین، این دو تا نی نی خیلی فینقیلی مینقیلین

    بارگزاری دیگر مطالب