امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

فیلم سزارین به سبک زایمان طبیعی

فیلم سزارین واقعی و به دنیا اومدن نی نی کوچولو، نظرتون درباره سزارین چیه؟

    بارگزاری دیگر مطالب