امام علی (ع) فرمودند: زن باردار هیچ خوراکی نمی خورد و هیچ دارویی به کار نمی گیرد که برتر از خرمای تازه باشد.


فیلم ورزش برای راحتی زایمان طبیعی

جزئیات
توسط بارداری
حتما می دونید که انجام حرکات ورزشی حتی قبل ز بارداری کمک زیادی به راحتی زایمان ط...

این داستان قرص ضد بارداری یار تخمک

جزئیات
توسط بارداری
داستان قرص ضدبارداری و تخمک و اسپرم، ببینید اسپرم های بیچاره چطور با کله می خورن...

این داستان مشکلات من در بارداری

جزئیات
توسط بارداری
حتما از اولین روز بارداریتون دچار مشکلاتی شدید، همه این مشکلات رو می تونید به صو...