آیا استفاده از روغن میخک در بارداری ضرر دارد؟

آیا شما هم به عنوان یک زن باردار به دنبال امنیت هر چیزی که در این مرحله از زندگی خود استفاده می­کنید، هستید؟ آیا شما هم مانند سایر خانم­های باردار می­خواهید که در مورد مصرف گیاهان و داروهای طبیعی که در طی دوران بارداری خود استفاده می­کنید، مطمئن شوید؟ آیا تا به حال در مورد کاربردهای مفید و زیاد گیاه میخک و روغن آن در دوران بارداری زنان مطالبی...