آیا تست تحمل گلوکز در بارداری مهم است؟

شروع دوران بارداری می‌تواند عوارض بسیاری را در بدن هر مادر حامله‌ای به وجود آورد. همچنین، می‌توان ادعا کرد که آغاز روند بارداری در بدن زنان می‌تواند باعث شروع بیماری دیابت بارداری در آن‌ها شود، که در چنین مواردی، انجام تست تحمل گلوکز و یا GTT برای این مادران ضروری خواهد بود. بنابراین،به خاطر داشته باشید که اگر دکتر متخصص زنان و زایمان به شما توصیه کرده است که...