8 روش طبیعی برای درمان گزش پشه در نوزادان

همانطور که می‌دانید گزش پشه‌های مزاحم می‌تواند حالت سوزش طولانی مدتي را بر روی پوست بدن انسان، به ويژه كودكان ایجاد كند. جالب است بدانيد كه جای نیش پشه‌ها نیز در برخی موارد، مدت‌ها بر روی پوست كوكان، به حالت زننده‌اي باقی مي‌ماند و حتی ممکن است روزها طول بکشد تا حالت خارش و جای نیش ناپدید شود. از آن‌جايي كه گزش پشه‌ها هم در مورد افراد بزرگسال و...