دلایل کبودی پوست بدن نوزادان و کودکان

به عنوان پدر و مادر يك نوزاد كوچك مشاهده مي‌كنيد كه فرزندتان روز به روز رشد بزرگ‌تر مي‌شود. اكنون، او به کودک نوپا و فعالي تبديل شده است، که اصلا در جاي خود ساكن نمي‌شود. هر روزي كه نوزادان رشد می‌کنند، تمایل بيشتري به حرکت در اطراف منزل و کشف اشيا جديد از خود نشان مي‌دهند، به طوري كه گاهی اوقات ممكن است فرزند شما از عواقب برخی سفرهای...